FEMAD 2001

Recenze "Zubařů " na festivalu FEMAD / Festivalový deník

Divadlo V.A.D. Kladno se na FEMADu prezentovalo vlastní hrou nazvanou „Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka“. Text napsaný dvěma členy souboru je nepřenosný a je pouze východiskem k vybudování celku inscenace. Ačkoli můžeme mít pocit,, že jde o   improvizaci, všechno má v podstatě svůj pevný řád. Se zájmem sledujeme příběh soutěže o nejlepšího zubaře, který se stává záminkou k předvedení nejrůznějších charakterů, až k samotné devastaci toho dosud nejpevnějšího , s překvapivou pointou na závěr, kdy primář uzavírá sázku s primářem jiného obvodu. Vše se odehrává na účelně zařízené scéně, na které není nic zbytečného, co by v průběhu doby zůstalo nevyužito.

Do hry jsou průběžně zapojování diváci coby pacienti – někdy je to předem domluveno, jindy náhodně získané jméno. Také jinak jako diváci zasahujeme: v několika situacích je nám umožněno rozhodnout, jak se má hlavní hrdina zachovat. (Pamětníci říkají, že má soubor opravdu připravené všechny možné varianty.) Neskonale se bavíme. Je tomu tak proto, že jsou přesně a srozumitelný vybudovány situace, neustále zažíváme překvapivé momenty. Žádná z akcí není samoúčelná, takže akcentujeme a oceňujeme i komiku drsnějšího ražení. Herci se navzájem vnímají a daří se jim vytvářet výrazné charaktery – právě od nich vznikají konkrétní gagy. Také ony mají přesnou výstavbu a temporytmus.

Všichni herci mají cit pro situaci. Dokázal to především představitel zubaře Nováka (Kazimír Lupinec alias Jan Červený), který využil i drhnoucí dveře (komentářem a kopnutím ve správný moment) a především na závěr neplánovaně se zřítivší zubní pracoviště. Devastace lidského charakteru soutěží tak byla ještě „zhmotněna“ totální devastací  ordinace.

Váleli jsme se smíchy, ochotně spolupracovali, bavili se. Ale přitom všem jsme si uvědomovali, že se vlastně hraje o věcech, které až tak k popukání nejsou.

ex