Hotel Infercontinental version 3.0

pozvánka na představení do Clubu 19 / Forbína nebo Kamelot

Hotel Intercontinental version 3.0 je už třetí podoba téže hry. Jak k tomu došlo?

Hra se původně skládala ze čtyř povídek. Čtvrtá povídka z celku vyčnívala nejenom délkou, ale i tím, že nabízela kromě vlastní zápletky i latentní hlubší roviny a všemožný nevyužitý potenciál. To nás vedlo k osamostatnění a rozpracování povídky, čímž vznikla verze 2. Bohužel, když se v závěru inscenace zlo (ztělesňované generálním ředitelem hotelu) zaseklo ve výtahu, který byl zároveň Baťovskou pojízdnou kanceláří, a zbytek personálu se ocitl v božské bublinové extázi, vyvrcholil nejen děj, ale i zmatek v hledišti.

Takže byl problém ve srozumitelnosti?

Nejen to. Po cca patnácti reprízách jsme dospěli jsme ke zjištění, že jsme od verze 2 chtěli příliš věcí najednou a že není až tak nosná, jak se původně zdálo. Naposledy se měla hrát „dvojka” na Stochovské Thálii. Představení se pro nemoc nekonalo a tak jsme si nic netušíce odbyli derniéru v Českých Budějovicích.

Takže jaká bude trojka?

Povídky se v nové úpravě vrátí a vlastní Hotel bude mít povídkovější charakter, k čemuž má sloužit nejen zkrácení, ale také redukce počtu postav. Novou dimenzi bude mít také propojení povídek.

Nemusí se diváci bát, že bude v nové úpravě méně erotických scén?

Ne, diváci se nemusí bát. Ve verzi 2 bylo pár scén, které vytvářely v sále místy až nesnesitelné erotické dusno, jako například scéna „Rezistor”, během které hladí vedoucí hotelu paní Milerovou (oblečenou v županu) po vnější straně pravého stehna šroubovákem. Tyto scény táhnou diváky a proto je chceme nejen zachovat, ale naopak ještě přitvrdit.

Představení se uskuteční v Clubu 19. Proč právě tam?

Club 19 se poslední dobou s úspěchem snaží zvát amatérská divadla. Také jsme byli pozváni a rádi jsme přijali, také proto, že tuto hru jsme tam ještě nehráli. V C19 se konečně odbyla i naše první premiéra.