Píseček na Den otců

První pocovidový rozhovor / Noviny Prahy 16

Kladenský divadelní soubor V.A.D. přijíždí pravidelně do radotínské Koruny. Na Den otců zahraje hru Píseček, která se věnuje výchově dětí. Jak soubor přestál covid a jaké má plány, prozrazuje zakládající člen divadla a herec Jan Červený.

Před pár lety jste se zúčast­nili festivalu amatérského divadla v kanadském městě Saint John. Jaké to bylo?

V Kanadě jsme hráli v roce 2019 ještě před covidem. Zpětně viděno, bylo to za pět minut dvanáct. Představení Valé­rie a týden divů, které jsme tam hráli, se líbilo, protože je takové vizuální a nej­lépe překonávalo jazykovou bariéru. Vzešla z toho další pozvání na různé festivaly, z nichž se podařilo zrealizovat jen hraní ve slovinské Postojně. Další příležitosti, zejména účast na festivalu na Floridě, zůstaly bohužel kvůli covidu nerealizované. Dveře tam ale prý máme otevřené i za dva roky.

Jak epidemie ovlivnila váš sou­bor? Zůstali jste pohromadě nebo to někdo kvůli dlouhé pauze zaba­lil?

Existenciálně náš soubor covid nijak neohrožoval. Upřímně, ani mě nena­padlo, že by se tak mohlo stát. Také jsem ale slyšel, že některá divadla to opravdu rozložilo. Byli jsme uprostřed rozdělané práce a šlo jen o to počkat a navázat, jakmile bude možné pokračovat. Nejvíc se covid podepsal na přípravě naší nové inscenace Nilcoločava. Vznikaly dlouhé přestávky v přípravě, během kterých jsme vždy všechno znovu zapomněli, a následně jsme začínali od znovu. Insce­naci zkoušíme doted’, už dva a půl roku. Protože se navíc týká ukrajinské Kolo­čavy, zkomplikovalo se vše i jinak. Kvůli cestovním omezením nebyl možný výlet do Koločavy, se kterým se počí­talo, a teď válka…

V červnu vystoupíte v Radotíně. Vzpomenete si, kdy jste ve zdejší Koruně vystupovali poprvé?

Podle záznamů vidím, že to bylo v září 2010. Hráli jsme tu naši první insce­naci, autorskou komedii Sága rodu Rassini. Od té doby nás Dana Radová, vedoucí kulturního střediska, zve do Radotína pravidelně.

V červnu zahrajete v Koruně Píse­ček. Koho byste na hru pozval a proč?

Hra je jednoznačně určena rodičům. Mohou u ní zažít katarzi a porovnat své výchovné postupy s tím, co uvidí.

Jaké je radotínské publikum? Je jiné, než jste zvykli odjinud?

Skutečnost, že jsme tu od zmíně­ného roku 2010 už pošestnácté, svědčí o snad oboustranné spokojenosti. Je několik míst, kde cítíme, že nás mají diváci rádi, a Radotín je jedno z nich. Skvěle se pak hraje.

Fungujete už přes 20 let, pamatu­jete si ještě, jak soubor vzniknul?

Ano, bylo to spontánní a nezadrži­telné puzení po tom dělat společně něco tvůrčího poté, co jsme opustili gymnázium.

Kde všude v současnosti vystupu­jete?

Máme pár míst, kde hrajeme každo­ročně, což je právě Radotín, ale také Řičany, Klášterec nad Ohří a další. Druhou skupinou působišť je samo­zřejmě Kladno a okolí a třetí skupinou jsou přehlídky. Za nimi jezdíme i do větší dálky třeba do východních Čech, nebo i na Slovensko.

Co chystáte nového? Není pro vás inspirací i současné a nedávné dění spojené s covidem a válkou na Ukrajině?

V repertoáru se skoro pravidelně stří­dají hry čistě autorské s různými vlast­ními dramatizacemi nebo úpravami zajímavých knih. Nová má být právě zmíněná Nilcoločava, která navazuje na předchozí spíš než komediální tak poe­tické pokusy. Mělo by to být definitivní divadelní vypořádání se s nikološuhaj­ským mýtem. Co se inspirace covidem týče, ve hře Úl jsme témata s ním spo­jená nevědomky předjímali. Tato hra je hodně o léčení včel a z toho vyplývají­cích zdravotních otázkách a potažmo sociální zodpovědnosti. A válka na Ukrajině? Tak ta otvírá obrovská zne­pokojivá společenská témata, která ale nemám v divadle sebemenší chuť řešit.