Prázdnota mediálního světa jako inscenační princip

názor P. Christova na Krvavý román / Zpravodaj Divadelní piknik