Kladno, to je to město

Recenze z krajské přehlídky v Děčíně od M. Schejbala / Zpravodaj Děčín