O hledání přitažlivého v literatuře bezmála brakové s jedinou jistotou v kráse karpatského horstva, zvláště za starých časů, které ostatně leckde trvají dodnes.

Dramatický záznam z putování členů divadla do dějiště Verneova románu Tajemný hrad v Karpatech. 

FAQ

Odehrál se skutečně výlet divadla do rumunských hor?

Do hor jezdila dlouhodobě malá část souboru již před premiérou. Výlet do dějiště Verneova příběhu jako takového se ale uskutečnil až po premiéře. Reportáž z této expedice byla otištěna v i v kulturní revue Kladno Záporno.

Nakolik odpovídají charaktery členů divadla vykreslené v inscenaci?

Charaktery z inscenace zhruba odpovídají skutečnosti. Nespravedlivá je pouze charakteristika Viléma Říhy, protože škrt sice je, ale není sám. Motiv s banánky má inspiraci v jednom zájezdu do hor, kdy byla vyhlášena hra, že o všechno jídlo, které nesní dotyčný tajně, je třeba se dělit.

U scény v „V krčmě“ mě napadlo, jaké je průměrné IQ souboru?

Navzdory dojmu ze scény V krčmě je IQ souboru nadprůměrné. Neinteligentní dojem je výsledkem tvrdé práce ve Stanislavkého herecké metodě vciťování se. Bohužel toto vcítění se má velkou setrvačnost, proto si účastníci scény V krčmě nedomlouvají žádná důležitější jednání ještě cca 3 dny po výkonu.

Existuje i v reálu členění souboru na „mladé“ a „staré“?

Ano, soubor se takto polarizuje, ale ne podle věku, jako podle přístupu k nočnímu životu na zájezdech. Tak například Dušan Pilát, nejstarší člen souboru, chodí s mladými pařit, zatímco skupina zakládajících členů se odebírá po skončení představení do postele.

Obsazení

Ohlasy

Pro pořadatele

Minimální hloubka jeviště po horizont 3 m
Minimální šířka jeviště mezi portály 6 m
Možnost procházet za horizontem (šířka min.90cm) nebo zadem z jedné strany na druhou, vycházení na stranách zboku zpoza šál nebo portálů. Černý horizont, ideálně rozhrnovatelný v polovině. V zákulisí (a zejména vpravo od diváka) místo pro 10 lidí s krosnami a možnost se převlékat.
Tech: 1x pevná zásuvka 230V min.16A v prostorách za pravého portálu pro výrobník mlhy
Světla- celá bílá scéna,zelený filtr,modrý filtr
Zvuk- Přehrávač CD s Auto Cue