O hledání přitažlivého v literatuře bezmála brakové s jedinou jistotou v kráse karpatského horstva, zvláště za starých časů, které ostatně leckde trvají dodnes.

Dramatický záznam z putování členů divadla do dějiště Verneova románu Tajemný hrad v Karpatech. 

FAQ

Odehrál se skutečně výlet divadla do rumunských hor?

Do hor jezdila dlouhodobě malá část souboru již před premiérou. Výlet do dějiště Verneova příběhu jako takového se ale uskutečnil až po premiéře. Reportáž z této expedice byla otištěna v i v kulturní revue Kladno Záporno.

Nakolik odpovídají charaktery členů divadla vykreslené v inscenaci?

Charaktery z inscenace zhruba odpovídají skutečnosti. Nespravedlivá je pouze charakteristika Viléma Říhy, protože škrt sice je, ale není sám. Motiv s banánky má inspiraci v jednom zájezdu do hor, kdy byla vyhlášena hra, že o všechno jídlo, které nesní dotyčný tajně, je třeba se dělit.

U scény v „V krčmě“ mě napadlo, jaké je průměrné IQ souboru?

Navzdory dojmu ze scény V krčmě je IQ souboru nadprůměrné. Neinteligentní dojem je výsledkem tvrdé práce ve Stanislavkého herecké metodě vciťování se. Bohužel toto vcítění se má velkou setrvačnost, proto si účastníci scény V krčmě nedomlouvají žádná důležitější jednání ještě cca 3 dny po výkonu.

Existuje i v reálu členění souboru na „mladé“ a „staré“?

Ano, soubor se takto polarizuje, ale ne podle věku, jako podle přístupu k nočnímu životu na zájezdech. Tak například Dušan Pilát, nejstarší člen souboru, chodí s mladými pařit, zatímco skupina zakládajících členů se odebírá po skončení představení do postele.

Obsazení

Ohlasy