Kde je těžiště divadla

8.4.2020

Klára již je druhá členka divadla V.A.D. z Rakovníka (po Jiřím Sukovi známém to divadelníkovi). Díky nim se těžiště divadla V.A.D. značně vychýlené na západ odstěhováním některých členů do Prahy vrací bezpečně nad katastrální území Kladna.

V.A.D. je vůbec velmi kosmopolitním spolkem: Mimo šest obyvatel Prahy – je zcela otevřené takovým etnikům jako jsou obyvatelé Unhoště, Velvar, nebo dokonce tak exotických a vzdálených nebo právě Rakovník.