Dávají, i když by sami potřebovali

dojemná slova kladenské novinářky

V předvánoční době jsme otroky reklam, setkáváme se aktivními dealery různého zboží, kteří budí dojem, že by byli schopni “prodat vlastní matku”. Máme schránky přecpané reklamními letáky, stále někam běháme, něco sháníme. Jediné, co je na předvánoční době podle mne přínosné, je to, že se alespoň někteří lidé snaží pomoci druhým, nemocným, sociálně slabým. Benefiční akce amatérského divadla V.A.D. mě potěšila, neboť vím, jak důležité je pro některé rodiny Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA. Potýká se, jako ostatně většina psychosoci-álních a kulturních zařízení, s nedostatkem peněz na vybavení. Určitě by se divadlu V.A.D. hodily, neboť jich má samo poskrovnu, a pokud vím, shání kulisy, rekvizity a oblečení, kde se dá. A zviditelňovat se také nepotřebuje, protože má už delší dobu o popularitu postaráno i daleko za hranicemi okresu. Je to zkrátka parta slušných mladých lidí, které líbá Múza a navíc mají srdce na pravém místě. Díky za ně.