Divadelní rondo Úl

Zmínka o hře Úl v zcela zásadním periodiku pro včelaře / Včelařství

Není mnoho včelařských organizací, kte­ré by inspirovaly autora divadelních her k výpravě představení zobrazujícího běžný, i když svérázný chod jednoho včelařského spolku. Kladenské včelaře a jejich činnost ve svých zápisech již téměř deset let zachy­cuje a často i vtipně komentuje architekt Jan Červený, mimo jiné i principál a herec divadelní (občas i kočovné) společnos­ti V.A.D. Včelařská problematika, která je neustále středem sporů a diskuzí, ale i charaktery a postoje všech protagonistů, ne nepodobné skutečným osobám, spolu­vytvářejí humorné situace plné nečekaných konfliktů a zvratů.

My včelaři si zde uvědomíme, jak se do naší komunikace prolínají mnohé povaho­vé rysy. Laikům asi některé poměry, vzta­hy a problémy musí připadat komické až infantilní, ale nakonec se nad důvtipnými dialogy a nápaditými zápletkami s neoče­kávaným rozuzlením královsky pobavíme úplně všichni. Je až s podivem, jak z útrž­kovitých situací, nesourodých vzpomí­nek, zachycených charakterů jednotlivých postav a přehlídky obyčejných lidských vlastností autor vytvořil dílo plné humoru, dojetí i poznání.

Bezvadně vymyšlená je i tvorba scén, které mění sami aktéři v setmělém sále a za hlasitého zvuku včelího společenství. Iluze úlového shonu a přitom perfektní or­ganizace, spolupráce a pospolitosti je do­konalá. Kulisami jsou obyčejné nástavky, které postupně mění scénu z restauračního zařízení na několik včelnic, medárnu, api­domek i včelín.

Představení sklízejí dlouhatánský pot­lesk, zřejmě i pro svou alegorii s jakýmiko­liv oblastmi společenského života, a zatím vždy byla vyprodaná. Další termíny najdete na stránkách www.divadlo-vad.cz, tak se přijďte pobavit a sami posoudit, že podob­nost se skutečnými postavami a osudy je čistě náhodná.