Úl – komedie kladenského divadla

Nejen moderní včelař musí vidět hru Úl / Moderní včelař

Už dvacet let uvádí kladenské Divadlo V. A. D. vlastní au­torské komedie. Tuto sezonu nastudovalo hru Úl s podtitulem „včelařské divadelní rondo”. To je sondou do ročního fungování jed­né základní organizace Českého svazu včelařů. Ve smyslu hudeb­ního ronda se střídá refrén spol­kových schůzí s dějem na jednot­livých stanovištích. Jsou včelaři něčím specifičtí, nebo představují běžný vzorek populace? Jací vlast­ně jsou a co mají společného lidé se včelami? A vejdou se všichni do úlu? Na tyto otázky se inscenace, pod kterou je podepsaný Jan Čer­vený & kol., pokouší se vtipem odpovědět. Protože poslední přestavení le­tošní divadelní sezony je již bez­nadějně vyprodané, nezbývá než si počkat na 26. září, kdy se Úl bude hrát v Radotíně U Koruny. Termíny dalších představení, kte­rá kladenští divadelníci připravují do konce roku na různých místech Středočeského kraje, jsou na www.divadlo-vad.cz.