Osem minút s…

Rychlá debata se souborem / Zpravodaj Scénická Žatva

Rýchla debata so súborom

Bolo to tým cudzím jazykom, alebo v sobotu večer prišlo na javisko skutočne komické osvieženie? V štúdiu sa to hemží pre ochotníkov netradične veľkým počtom javiskového personálu v tričkách s nápisom V.A.D. Búrajú scénu, balia techniku, hudobné nástroje a rekvizity. Táto situácia mi z personáĺneho hľadiska pripomínala prevádzku veľkého profesionálneho divadla. Ihneď prosím hlavu kladnianskeho divadelného súboru V.A.D. Honzu Červeného alias Johna Reda o objasnenie. Ked’ to Honza rozmenil na drobné, išlo vlastne o troch technikov, ktorí sú nevyhnutní pri obsluhe technických zariadení, svetla zvuku a videoprojekcie: „Zvyšok ansámblu vypĺňajú naše dcéry a manželky a d’alšia morálna podpora. Vystúpenie na Žatve sme poňali ako výlet, ked’že na Slovensku hráme po prvýkrát. V súbore sme mali aj alternáciu, čiže boli sme o niečo nervóznejší, než inokedy.”

„Je to technicky komplikovaná inscenácia. Mnoho detailov je naklúčovaných, vyžaduje si vela techniky, nastavenie rozličných tlačidiel a rytmický súlad. Ale väčšinu vecí si bežný divák nevšimne a ostanú na tmavej strane zákulisia,” vysvetľuje Honza. 

Pochvaľuje si celkom dobrú odozvu od publika. „Cítili sme, že diváci sa chytajú na komediálne části a fóry. Publikum vnímalo aj komediálnu notu, predstavenia, což je pre nás vždy vzácne a bolo to velké plus. Valériu hráme približně 3 roky. Pevnú scénu nemáme, keď chceme mať skůšku, komediálnu svätokrádež pre klasickú nezvalovskú češtinu,” predstavenia, čo je pre nás vždy vzácne a bolo to veľké hovorí režisér.  Valériu hráme približne tri roky. Pevnú scénu nemáme. Ked’chceme mať skúšku, musíme si nájsť a zaplatiť priestor.

pani Švoňavá

 

Z osnov diváckeho dennika

  1. Rozprávka o čerstvo dospelej Valérii a jej snoch. 0 tom, že je to všetko iba sen, sa dozvieme až úpine nakoniec. 2. Melodráma o ukradnutej a zahrdúsenej obrúbenej sliepke, stratenej a znovuobjavenej náušnici. 3. Feministickú prevahu riedia postavy mladého chlapca Orlíka a starého chlapa menom Tchor. 4. Pitoreskná latrína, ktorá vo svojich útrobách skrýva prekvapivo mnoho. 5. Reštaurácia u Latriny Magiky – dnešné menu – vajíčka na tvrdo á la hrkálky. 6. Temný kabaret s permanentnými prvkami peep show. 7. Technické problémy nie sú problémami, pokiaťto nie je problém pre diváka. 8. Tip tapping. I was tip tapping. In the dark. Tip tapping. I was tip tapping. In the park The sound of the leaves. When my feet hit the ground. The sound…

Mirka Švoňavá