AFTER EIGHT

nezvyklá, ale o to cennější recenze našeho tance na afterparty / Scénická Žatva

Vyzerá to, že dnes si DJ Tričko pre Žatevníkov pripravil tanečnú etapu, na ktorú nikto nebude stačit. Hlavná skupina drží pokope okolo stolov. Do pohybových únikov sa na parket dostávajú malé, skor nesmelé, skupinky. Až kým výrazne nezaútočila silná česká skupina Latriny Magiky. Výborne spolupracujú, tanečne aj rytmicky, hudobné štýly si nevyberajú. Občas sa k nim pridá domáca dvojica, ale tempu nestíha. Nesmelo sa k Čechom na pravej strane parketu pridávajú ešte neznáme dievčatá zo srbského družstva Gymko Teater. Matador Pártystanu Gabo Ž. uznanlivo pokyvkáva hlavou, nachádza si favoritku. Miro Zwiefelhofer sa chystá na odchod. Pol hodinu po polnoci DJ Tričko odhaduje, že je čas pozdvihnút celú skupinu. Výrazne mu k tomu pomohol dažď. Hlavný pelotón pohlcuje doteraz aktívne skupinky v rytme latina, popu a diska. Tempo je také vražedné, že autori reportáže tancujú, k parketu sú otočení aj barmani i SBS, Gabo Z. nestíha a odchádza spat, Miro Zw. je pripravený na odchod. Tanečná situácia je nepriehliadná. Nezávislá mužská porota si začína pozorne všímat adeptku na vítazstvo k htavnej kategórii Tanečnica večera. Gabova favoritka Nikol sa namiesto tanca necháva masírovat. Hlavná predstavitefka Valérie z Latriny aj so svojou sparingpartnerkou získavajú svojimi tanečnými kreáciami v rýchlom slede množstvo významných bodov. Na parkete sa objavuje Dorotka. Zráža črievičky dokopy a preberá si parket pre seba. V párových tancoch s tanečníkom, ktorému redakcia nevie prísť na meno, zužitkováva mnohé, čo sa tento týždeň naučila v pohybovej dielni. Nezávislí pozorovatelia ju rozhodne nemožu prehliadnuť. (Pretancovala konkurenciu v kategórii latino, balkáno i otočkovo.) Po druhej dážď ustáva a stan sa pomaly vyprazdňuje. Ostávajú spievajúce skupiny, poskakujúci Gaj a na prázdnom parkete svietiaca Nikol. Mr. Ducár sa zaskvel svojou prácou s metlou, pomocou ktorej odstraňoval vodu zo strechy stanu. Po tretej sa slaďákuje podľa Trička. Vtedy už Gabo dve hodiny spí. Polovica redakcie Nekonečníka sa rozbieha, preberá priestor, dielňa telesnosti na parkete a v okolí stanu docvičuje kreácie na výstup. Hudba znie ešte po pol piatej, tancuje sa ósmy posledný tanec. Chvíľu pred piatou opúšťa stan aj Miro Zw.

Ďalšie výsledky záverečnej noci 1. Zlatá tanečnica – Dorotka. 2. Súťaž tímov – jasne česká Latrina Magika – prepracovanými choreografiami aj rytmickými vložkami. 3. Nováčik večera – srbský súbor Gymko Teater z Kovačice. 4. Dielňa večera – Od telesnosti… – disciplinovaným zotrvaním v Pártystane napriek rannému výstupu 5. Lektor večera – Radovan D. – (lektorky telesnosti boli diskvalifikované, pretože netancovali). 6. Porotca noci – Kateřina B. – vydržala až do posledných tónov, najskór za výraznej podpory Viki J. a v závere Mirky K. 7. Najdlhšie odchádzajúci – Miro Zwiefethofer. 8. Hviezda udávajúca rytmus – Di Tričko.