Pět let amatérského Divadla V.A.D.

pěkné shrnutí pětileté činnosti

Amatérské Divadlo V.A.D. existuje už pět let. Krátce po svém vzniku se zaregistrovalo jako občanské sdružení. Má v průměru patnáct členů včetně technického zázemí. Finančně ho podporuje Magistrát města Kladna. Je zajímavé, že první divadelní zkušenosti získali členové ještě před oficiálním založením divadla, a to při zkoušení Havlovy hry Asanace. Na jaře roku 1998 pak začali zkoušet první vlastní inscenaci — černou komedii Sága rodu Rassini. S tou se pak divadlo zúčastnilo soutěže Winterův Rakovník, získalo několik cen a zároveň nominaci na celostátní přehlídku mladého a netradičního divadla Šrámkův Písek. Úspěchy slavilo kladenské divadlo i s jinou hrou — Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, a to i na celonárodní soutěži amatérského divadla Jiráskův Hronov. Divadlo V.A.D. se těmito hrami natolik zviditelnilo, že dostalo desítky nabídek na účast na festivalech v celé republice a o scénář projevila zájem další nejen amatérská, ale i profesionální divadla. Třetí autorská hra Hotel Infercontinental po několikerém přepracování na svou konfrontaci s odbornou veřejností teprve čeká. V současné době už soubor divadla pracuje na nastudování vlastní dramatizace povídky Košerák od židovského prozaika Izaaca Bashevise Singera. Je to vlastně první hra Divadla V.A.D., která není komedií, a také proto znamená v dosavadním dramaturgickém směřování divadla výrazný přelom. Převádění emotivně laděného příběhu do divadelního jazyka znamená pro soubor setkání s úplně novým typem divadelní práce a do budoucna se zdá, že neautorské projekty by mohly být trvalým doplňkem hlavní autorské komediální produkce divadla. Kromě interpretace svých nastudovaných her pořádá V.A.D. i tzv. Galaplesy, jimiž jsou karnevalové večery v maskách. Novým projektem je cyklus Host aneb V.A.D. se konkurence nebojí, jehož cílem je představit kladenskému publiku zajímavé amatérské divadelní projekty a obohatit tak kulturní život ve městě.