Fe-érie na “Wintrovkách”

Recenze Feérie o Kladně Milana Schejbala / Zpravodaj Wintrova Rakovníka