Personální ředitel byl Fe-érii nadšen

Rozhovor Feérie o Kladně Wintrův Rakovník / Zpravodaj Wintrova Rakovníka