Ukázka ze hry Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka

21.4.2020