Ochotníci mohou být lepší než někteří profesionálové

podrobně o "Wintrovkách" a úspěchu Zubařů / Rakovnický deník (asi)

Dokázal to DVACÁTÝ PÁTÝ ROČNÍK WINTROVA RAKOVNÍKA
RAKOVNÍK. Čtvrt století konání Wintrových divadelních her, tak se totiž rakovnický festival Wintrův Rakovník na počátku jmenoval, dokázalo, že amatérské divadlo má ve středočeském regionu nezastupitelnou úlohu. Je to sakra otřepaná fráze, ale smiřme se s tím, že i otřepané fráze mají čas od času pravdu. Amatérské divadlo si může na rozdíl od divadel profesionálních dovolit experimentovat.lto se mimo jiné na letošních „Wintrovkách” ukázalo. Amatérští divadelníci jsou dostupnější pro všechny společenské vrstvy, protože jsou podstatně levnější než výkony jejich profesionálních kolegů. A přitom ne vždy jsou na prknech, která znamenají svět, těmi horšími.
Wintrův Rakovník přivítal na svém jubilejním ročníku devět ochotnických divadelních souborů. Ani jeden z nich nepůsobil amatérsky v špatném slova smyslu. Objevily se naopak výkony, nad kterými nelze vyjádřit jiný pocit než nadšení. Palmu vítězství si nakonec odnesla Velmi amatérské divadlo z Kladna se hrou Kazimíra Lupince a Sonyi Štemberové Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka.

KAZIMÍR LUPINEC A SONYA ŠTEMBEROVÁ PRO RAPORT

Kladenské divadlo vůbec stojí za povšimnutí. Všichni jeho členové používají pseudonymy. A to zcela důsledně a beze zbytku. Osloví-li se v běžném hovoru pravými jmény, ihned se omlouvají. Proto ani my nebudeme prozrazovat jejich pravá jména a nabídneme vám rozhovor, který jsme pořídili ihned po představení Rozpaků… s oběma tvůrci scénáře. Kazimír Lupinec se navíc podstatnou měrou podílel na režii představení a sám neuvěřitelným způsobem zahrál zubaře Svatopluka. Dlužno podotknout, že V. A. D. Kladno vystoupilo na Wintrově Rakovníku již podruhé. Loni se mu odtud podařilo opět s autorskou hrou Sága rodu Rassini prorazit na národní přehlídku Šrámkův Písek.

Ještě jsem od vás neviděl žádné jiné divadlo než autorské. Netoužili jste někdy zpracovat nějakého klasického autora? Kazimír: Když jsou nápady, tak proč? Sonya: Spíš se potýkáme s tím, že máme víc nápadů, než jsme schopní si potom nějakým způsobem utřídit. Všeho moc škodí. Kazimír: Učíme se neustále loučit se s nápady, kteřých je skutečně přehršel. Nejsou bohužel vždycky úplně dobré.

Kolikátý nápad tedy vždycky použijete? Kazimír: Většinou ten první. (smích oba) 

Jakým způsobem píšete? Kazimír: Záleží na tom. Hra Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka vznikla jinak než předešlé, kterým jsem dal základ já. Ty byly dotvořeny kolegy. Ke Svatoplukovi dala podnět Sonya. Sonya: Není to tak úpině pravda. Hra vznikla na základě povídky, kterou Kazimír napsal ještě na gymnáziu. Potom nás společně napadlo, že by se z toho dala udělat hra. Kazimír: Musím říci, že to napadlo Sonyu. Prvních sto kilometrů cesty na Fatru jsem nechtěl věřit, že by bylo možné z toho divadlo udělat. Sonya mě přesvědčila, že to půjde. Teprve později jsme do hry vložili princip Svatoplukova rozhodování. Dá se říci, že jsme psali společně (Sonya se usmířeně podívá na Kazimíra).

Jak dlouho tímto způsobem scénář vznikal? Kazimír: Asi rok. Ovšem je třeba říci, že velký podíl na vzniku hry má celý kolektiv. (Sonya přikyvuje). Pochopitelně ani ne tak na ději, ale na konkrétních kořenech situací na jevišti. 

Koho napadl fór s reklamami? Kazimír: Už to ani nevím, ale jsou tam proto, že se celé divadlo odehrává na stejné scéně a nějak jsme potřebovali rozlišit dny, aby se v tom diváci nějakým způsobem mohli oriento-vat (v tu chvíli přichází František Šlukovrbovec a má ve tváři nesouhlasný výraz). Sonya: Chtěla bych říci, že víceméně je to záležitost protagonistů reklam. Dopředu byla dána pouze idea, že reklamy budou, a velice zhruba, co se tam bude dít.

Zubařovy rozpaky nejsou vaší poslední hrou. Jak dlouho tuto hru vlastně hrajete? Kazimír: Hrajeme ji zhruba dva roky. Na přehlídku jsme se s ní přihlásili, protože věříme tomu, že je dobré, když se hra jakoby uleží (Sonya souhlasně přikyvuje). Než jdeme na soutěž, tak necháme hru uležet. Zrovna u Svatopluka to hodně pomohlo. Sedli jsme si k videu a vychytali spoustu věcí. Až jsme si říkali, jak jsme to mohli dříve takhle dělat. Je dobré si nechat odstup.

V současné době si tedy sedá Sága rodu Rassini a Hotel Infercontinental? Sonya: (smích) Kazimír: Sága rodu Rassini už si sedla a na přehlídce už byla. Řekl bych dokonce, že už je u ledu. Hotel si skutečně sedá. 

Jaký je váš názor na přehlídky, jako takové? Sonya: (rozpaky) Je to fajn, že člověk vidí, co se děje jinde. Jinak však nemám příliš pozitivní pohled na soutěže. Podle mě nejde poměřit, co je na divadle lepší a co horší. Směrodatný je pouze ohlas diváků. Kazimír: (evidentně nesouhlasí) Já mám k soutěžím poměrně dobrý vztah. Myslím si například, že minulý Wintrův Rakovník u nás odstartoval důležité procesy. Začali jsme přemýšlet nad tím, co děláme. Porota nás varovala, že nám to jde tak nějak samo, abychom tak pokračovali a nezačali se moc v tom, co děláme, rýpat. Mnohé z nás to docela chytla. Jeli jsme na Hronov a začali jsme se v tom rýpat. Sonya: Já si doopravdy myslím, že soutěže jsou důležité pouze kvůli získání kontaktu a zjištění, co se děje. Kdyby v komisi seděl kdovíkdo, není možné říci, kdo byl nejlepší a kdo nejhorší. V tomto směru se mi divadelní soutěžení nelíbí.

Plány do budoucna? Sonya: Rádi bychom stvořili nějakou další hru a pokračovali s tou současnou. Zatím mám jenom určitý námět. Kazimír: (nechápavě) Který? Sonya: No ty dva, ale to přece nemůžeme prozradit. Kazimír: Chystáme hru, opět z netradičního, prostředí, která svým vtipem i posláním překoná… Sonya: Všechno! Kazimír: Všechno. Všechny naše i cizí projekty.

Jak je vidět, kladenské divadlo si věří rozhodně má proč. Právě ono totiž potvrzuje tezi, kterou jsem naznačil na začátku článku. Některá divadla dnes a denně překonávají profesionální scény.

 

 

 

VÝSLEDKY XXV. ROČNÍKU WINTROVA RAKOVNÍKA

Na návrh odborné poroty Wintrova Rakovníka 2001 byla udělena čestná uznání

• Václavu RAMPASOVI za herecký výkon v roli Fabrizia v inscenaci hry Carla Goldoniho NÁMĚSTÍČKO • Renatě ŘÍHOVÉ za herecký výkon v roli vdovy, Catte v inscenaci hry Carla Goldoniho NÁM ESTICKO • Monice TĚŠÍKOVÉ za herecký výkon v kabaretu Jiřího Cinkeise PŘÍSTAV • Šárce VYSKOCILOVÉ za hereckou práci na roli Debory v inscenaci Harolda Pintera JAKOBY NA ALJAŠCE • Janu KARASOVI za herecký výkon v roli Zubaře Kokeše ve hře K. Lupince a S. Štemberové ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA • Lence NOVOTNÉ za herecký výkon v roli Zubařky lmrmanové ve hře K. Lupince a S. Štemberové ROZPAKYZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA • Heleně PLEŠINGEROVÉ za herecký výkon v roli Zubařky Plickové ve hře K. Lupince a S. Štemberové ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA • Pavlu NEDVĚDOVI za scénu ke hře Davida Dvořáka VAŠÍČEK 22

Na návrh odborné poroty Wintrova Rakovníka 2001 byly uděleny ceny as tím spojené diplomy

• Lucii CECHALOVE za herecký, výkon v roli Dcery ve hře Davida Dvořáka VASICEK 22 • Martinu STROSSOVI za herecký výkon v roli Anzoietta v inscenaci hry Carla Goldoniho NÁMĚSTÍČKO • Janu ČERVENÉMU za herecký výkon v roli Zubaře Nováka ve hře K. Lupince a S. Štemberové ROZPAKY ZUBAŘ E SVATOPLUKA NOVÁKA • Filipu JEVIČOVI za herecký výkon v roli Richarda v inscenaci hry Harolda Pintera MILENEC • Janu POSPíšiLOVI za herecký výkon v roli Nočního recepčního v inscenaci hry Lawrence Ferlinghettiho OBĚTI AMNÉZIE • Jiřímu CINKEISOVI za herecké kreace ve hře PŘÍSTAV s přihlédnutím k autorské tvorbě • Davidu DVOŘÁKOVI za námět a scénář ke hře VAŠÍČEK 22 • Janu ČERVENÉMU a Pavle ŽVACHTOVÉ za scénář ke hře K. Lupince a S. Štemberové ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA • Divadelnímu souboru Tyl Říčany za dramaturgické směřování • Divadlu V.A.D. Kladno za inscenaci hry K. Lupince a S. Štemberové ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA

DOPORUČENÍ A NOMINACE ODBORNÉ POROTY

Odborná porota XXV. Wintrova Rakovníka na národní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Femad Poděbrady / Divadelní Třebíč na 1. místě doporučuje Divadelní spolek TYL Říčany s inscenací hry Harolda Pintera MILENEC a Lawrence Ferlinghettiho OBĚTI AMNEZIE nominuje Divadlo V.A.D. Kladno se hrou Kazimíra Lupince a Sonyi Štemberové ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA