Charmsovy pašije

Ruský kroužek při V.A.D.

Životopisná koláž o Daniilu Charmsovi a jeho době.

FAQ

Kdo to byl Daniil Charms?

Daniil Juvačev – Charms byl ruský meziválečný spisovatel, psal zejména krátké absurdní texty, za které byl stalinistickým režimem zakazován a perzekvován. Tento kultovní autor se čte většinou v patnácti a je populární zejména ve studentském divadle. To poukazuje na mladého ducha souboru. Ruský kroužek však nestaví jen na provařené Charmsovské klasice. Dramatizace známých absurdních textů a krátké divadelní črty se v této inscenaci prolínají s vyprávěním Charmsovy druhé ženy Mariny Maličové tak, jak ho publikovala v knize Můj manžel Daniil Charms.

Co je to Ruský kroužek?

Ruský kroužek je další z řady několika různých uskupení, které vznikají pro jednotlivé divadelní projekty na pomezí V.A.D. a okolního kladenského světa. Herci pochází jak z mateřského souboru, tak z místního hospodsko-filosofického podhoubí. Jedná se o alternativu k hlavní (a očekávané) dramaturgii divadla V.A.D. Stejně jako u předchozích projektů této sekce (L. Klíma – Jak bude po smrti, H. Kuhl – Harila) je kladen důraz na těsnou vazbu s divákem a úspornost (lenost?) v divadelních prostředcích. Minimální jsou i nároky scénografické – doposud vždy stačil stůl a pár židlí. Proto také lze zkoušet v hospodě za provozu a za vítané i nevítané asistence ostatních návštěvníků různé míry střízlivosti.

Budu inscenaci rozumět?

Ne, ale to není hlavním cílem. Inscenace je vytvořená jako koláž a jejím posláním je informovat prostřednictvím pocitů. Vnímavý divák si ale plnohodnotný informační zážitek odnese.

Obsazení

  • Režie, scéna, kostýmy Ruský kroužek při V.A.D.
  • Grafická spolupráce Kate Starling
  • Podpora ze St. Petersburgu, foto S. Dorofeva, A. Krylova

Ohlasy